Türk Tasavvuf Müziği Konseri - Prizren - Kosova

0

Playlists

Loading...
Balkan Türk Müziği Derneği ve Prizren Melami Tekkesi ilahi gurubunun gerçekleştirdikleri Türk Tasavvuf Müziği Konseri Kosova'da bir ilktir, çünkü daha önce bu tekke ihvanı müzik eşiliğinde hiç ilahi okumamıştır. Konser, Prizren Melami Tekkesi ihvanlarından ve Balkan Türk Müziği Derneği'nin tanınmış ses ve saz sanatçılarından Sayın Raif Vırmiça hazırlanmıştır.
Konser Üç bölümden oluşmaktadır:
I. Bölüm, tekbir, salavat ve segah peşrefinden sonra Hüzam makamında ilahiler yer almaktadır.
II. Bölüm Rast makamında bestelenen ve derlenen lahailere ayrılmıştır.
III. Bölümde Uşak makamında derlenen yerli ilahiler yer almaktadır.
Okunan ilahilerin bir bölümü Türkiye bestekarları tarafından bestelenen ilahilerden oluşurken, diğer bölümü Prizren'nin Osmanlı Dönemi tanınmış divan şairlerinden ve Melami Tekkesi Mürşitlerinden Hacı Ömer Lütfi ve Hafız Fethi Efendi'nin yazmış oldukları ve Melami Tekkesi Mürşidi Hacı Adnan Nurko tarafından ve tekke ihvanları tarafından derlenmiş yerli ilahilerden oluşturmaktadır.