IZDAJA BOSANSKE POSAVINE

0

Playlists

Loading...
Snage VRS
Dvije oklopne brigade:
1. Prva oklopna brigada oko 3.000 boraca
2. Druga oklopna brigada oko 3.000 boraca
Tri motorizirane brigade:
3. 16. krajiška brigada oko 2.750 boraca
4. 43. prijedorska brigada oko 2.500 boraca
5. derventska brigada oko 4.500 boraca
Pet pješačkih brigada:
6. 6. sanska brigada oko 4.000 boraca
7. 11. dubička brigada oko 4.000 boraca
8. 5. kozarska oko 3.000 boraca
9. 2. Krajiška oko 3.000 boraca
10. MUP-a tzv. RSK (Knin) oko 780 boraca
Jedanaest lakih brigada:
11. Dobojska brigada oko 2.000 boraca
12. Vučjačka brigada oko 2.000 boraca
13. Krnjinska brigada oko 2.000 boraca
14. Trebavska oko 1.780 boraca
15. Osinjska brigada oko 2.000 boraca
16. Ozrenska brigada oko 2.000 boraca
17. Prnjavorska brigada oko 2.000 boraca
18. Srbačka brigada oko 2.000 boraca
19. Laktaška brigada oko 2.000 boraca
20. Teslićka brigada oko 2.000 boraca
21. Šamačka brigada oko 2.000 boraca
Tri jurišne bojne:
22. Bojna VP 1.KK oko 900 boraca
23. Bojna VP OG Doboj oko 750 boraca
24. Bojna „Vukovi s Vučjaka" oko 700 boraca
III. KRONOLOGIJA 249
Sveukupne snage VRS: 54.660 boracaRatna tehnika
Topništvo za podršku i minobacači:
- MB 60 i 82 mm 321 komada
- MB 120 mm 118 komada
- haubica 105 mm 10 komada
- haubica 122 M-38 42 komada
- haubica 122 D-30 3 komada
- haubica 155 mm 2 komada
- VBR 128 mm 8 komada
- lanser R 65 'Luna' 2 komada
Protuoklopna sredstva:
- RB, RPG, OSA, ZOLJA,
AMBRUST 1386 komada
- BST 82 mm i 105 mm 84 komada
- PTt 76 mm ZIS 36 komada
- PTt 100 mm T-12 24 komada
- Samohodno PTO 76 mm 2 komada
- Lanser PTR Maljutka 82 komada
- Lanser PTR Fagot 4 komada
Oklopna borbena sredstva:
- oklop. izviđa. auto. 3 komada
- laki tenk PT-76 3 komada
- tenk srednji T-34 18 komada
- tenk srednji T-55 71 komada
- tenk srednji M-84 24 komada
transporter okl. M-60 59 komada
- BVP 21 komada
Zrakoplovi:
- avion izvidjački 6 komada
- avion LB 18 komada
- helikopter sanitetski i za vezu 12 komada

SNAGE HVO
1. 101. bosansko-brodska brigada oko 3.000 boraca
2. 102. odžačka brigada oko 1.500 boraca
3. 103. derventska brigada oko 3.400 boraca
4. 104. šamačka brigada oko 1.100 boraca
5. 105. modrička brigada oko 2.500 boraca
6. 106. oraška brigada oko 3.000 boraca
7. 107. gradačačka brigada oko 2.500 boraca
8. 108. brčanska brigada oko 3.000 boraca
Sveukupne snage : oko 20.000 boraca